Realizátoři

Realizační tým je v roce 2021 složen především z členů Okrašlovacího spolku Budoucnost, ale také z některých pracovníků technických služeb města Havlíčkův Brod, středisko veřejné zeleně a některých pracovníků Kulturního domu Ostrov. Ve velké míře k realizaci Cesty epigramů KHB 2021 přispěli všichni, kdo vybrané epigramy vlastní rukou zpracovali a všichni, kdo jejich vyvěšení zajistili. Zde výslovný dík patří majiteli domu č. p. 1029 v Praze, který umožnil, že poslední epigram naší cesty je umístěn na domě, kde KHB v roce 1856 zemřel. Všem patří velký dík.