Soutěže

Připravujeme pro návštěvníky Cesty epigramů KHB 2021 následující soutěže, dotované věcnými cenami od sponzorů:

  1. Nejoblíbenější epigram KHB (bude možno hlasovat o tom, který epigram KHB , který je vystaven v „Cestě epigramů KHB 2021“, mají účastníci projektu nejraději).
  2. Nejlepší výtvarné zpracování epigramu KHB (bude možno hlasovat o tom, které výtvarné zpracování epigramu KHB se návštěvníkům „Cesty epigramů KHB 2021“ nejvíce líbí).
  3. Bude možno se zúčastnit soutěže, kdo nejdříve obejde všechny epigramy, vystavené v „Cestě epigramů KHB 2021“. A to jak v samotném Havlíčkově Brodě (zastavení 1 – 54), tak v celém regionu (zastavení 1 – 91). Pokud již jste na Cestu epigramů vyrazili, schovávejte si selfie s každým navštíveným epigramem. Tato soutěž bude mít dvě kategorie, mládež do 18ti let věku a dopělí.
  4. V poslední řadě bude možno se zúčastnit soutěže o největší skupinu, vyfotografovanou u kteréhokoli epigramu na „Cestě epigramů KHB 2021“.

Soutěže budou oficiálně vyhlášeny s podrobnějšími propozicemi v průběhu června 2021.